OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

 

1.     Program ÚSPORY ENERGIÍ – modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov, snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, snižování energetické náročnosti výrobních a technologických procesů, instalace obnovitelných zdrojů energie, instalace akumulace elektrické energie.

 

2.     Program NEMOVITOSTI – rekonstrukce objektů, žadatel podniká ve zpracovatelském průmyslu.

 

3.     Program TECHNOLOGIE – pro projekty malých a středních podniků, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti.

 

4.     Program TECHNOLOGIE (začínající podniky) - podnikatelské záměry malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně) a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

 

5.     Program INOVACE - u projektů uplatňujících nová originální řešení program umožní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a licencí nutných k jejich realizaci. Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek.

 

PROGRAM EXPANZE – úvěry

Zvýhodněné úvěry pro podnikatele z podporovaných odvětví. Bezúročný, bez poplatků. Na stroje, technologie i nemovitosti.

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE – Kraj Vysočina

Výměna zdroje tepla. Zpracujeme a podáme vaši žádost.

 

PODPOROVANÉ BYTY

-        sociální bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku (senioři) a osoby, které mají ztížený přístup k bydlení

 

Zajišťujeme dotační poradenství včetně organizace výběrového řízení a následné administrace projektu po celou dobu udržitelnosti projektu.

Napište nám své požadavky na plánované investice a budeme vás kontaktovat při spuštění vhodného dotačního titulu. Kontaktujte nás na adrese: dotace@authoriacz.com.

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting