MOŽNÉ DOTAČNÍ TITULY

 

BOJ S KŮROVCEM - dotace do lesního hospodářství, u techniky do lesa jsou v 8. kole zvýhodněné projekty do 250 tis. Kč včetně DPH

 

VÝSTAVBA ČI REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ, CYKLOSTEZEK, AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ, PŘECHODŮ PRO CHODCE

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - sběrné dvory, čistírenské kaly, kontejnery na odpady

 

NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH – výše dotace 100 %, stezky, odpočívky, sportovní prvky

 

REALIZACE NOVÝCH NEBO REGENERACE STÁVAJÍCÍCH ZDROJŮ VODY - nové vrty, přivaděče, vodojemy, průzkumné vrty

 

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA PLOCH A PRVKŮ VEŘEJNÉ ZELENĚ (parky, sady, lesoparky, aleje,..) včetně drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu

 

VODOVODY A KANALIZACE - výstavba nových či zkapacitnění stávajících

 

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

 

program EFEKT – výměna osvětlení

 

investiční projekty pro ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Zajišťujeme dotační poradenství včetně organizace výběrového řízení a následné administrace projektu po celou dobu udržitelnosti projektu.

Napište nám své požadavky na plánované investice a budeme vás kontaktovat při spuštění vhodného dotačního titulu. Kontaktujte nás na adrese: dotace@authoriacz.com.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.