1. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- investice do zemědělských podniků

- zahájení činnosti mladých zemědělců

- agroturistika

- technika do lesa

- kůrovcová kalamita

- zpracování zemědělských produktů (potravináři)

- investice do nezemědělských činností pro diverzifikaci zemědělců

- sdílení zdrojů

 

 

2. PGRLF

- investiční úvěr s mimořádnou splátkou jistiny na pořízení zemědělských i lesních strojů

- investiční úvěr s podporou úroků

 

3. Místní akční skupiny

- dotace na zemědělské stroje či nemovitosti 

 

4.OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

- úspory energií - dotace na obměnu neúsporných technologií (např. posklizňové linky) za úsporné nebo zateplení výrobních či administrativních budov

 

Zajišťujeme dotační poradenství včetně organizace výběrového řízení a následné administrace projektu po celou dobu udržitelnosti projektu.

Napište nám své požadavky na plánované investice a budeme vás kontaktovat při spuštění vhodného dotačního titulu. Kontaktujte nás na adrese: dotace@authoriacz.com.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.