1. PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

- investice do zemědělských podniků

- zahájení činnosti mladých zemědělců

- agroturistika

- technika do lesa

- kůrovcová kalamita

- zpracování zemědělských produktů (potravináři)

- investice do nezemědělských činností pro diverzifikaci zemědělců

- sdílení zdrojů

 

 

2. PGRLF

- investiční úvěr s mimořádnou splátkou jistiny na pořízení zemědělských i lesních strojů

- investiční úvěr s podporou úroků

 

3. Místní akční skupiny

- dotace na zemědělské stroje či nemovitosti 

 

4. OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

- úspory energií - dotace na obměnu neúsporných technologií (např. posklizňové linky) za úsporné nebo zateplení výrobních či administrativních budov

.

 5. DOTACE NA APLIKACI KOMPOSTU A ZŘÍZENÍ NEBO ROZŠÍŘENÍ KOMPOSTÁREN

Příjem žádostí 1.9.2023 – 1.5.2024 (nebo do vyčerpání alokace)

 

Podtitul A)

Žadatel malý nebo střední podnik, zemědělec, který obhospodařuje půdu a má ji zapsanou v LPIS.

Bude odebírat kompost ze své či cizí kompostárny (od jiného zemědělce, technických služeb, obcí) a ten aplikovat na jím obhospodařovanou půdu – orná půda (R), travní porost na orné půdě (G), úhor (U).

Může pořídit: rozmetadlo a stroje na zapravení.

Výše dotace: 60 %

Uznatelné náklady: 4 tis. Kč/tuna aplikovaného kompostu/rok a 18000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF.

Příklad: uznatelné náklady 1 mil. Kč = min. 250 tun kompostu za rok, minimálně 56 ha (R,G,U) v LPIS.

 

 

Podtitul B)

Žadatel bez omezení velikosti, který bude aplikovat kompost/digestát/fugát na své nebo cizí pozemky (jiného zemědělce) - orná půda (R), travní porost na orné půdě (G), úhor (U).

Může pořídit: rozmetadlo, stroje na zapravení kompostu nebo stroj na aplikaci digestátu/fugátu. Zda se bude jednat i o digestát/fugát ze zemědělské kompostárny bude upřesněno.

Výše dotace: 70 % v režimu „de minimis“ (tj. max. 200 tis. EUR).

Uznatelné náklady: 1500 Kč bez DPH/tuna aplikovaného kompostu/rok a 6000 Kč bez DPH/ha obhospodařovaného ZPF.

Příklad: uznatelné náklady 1 mil. Kč = min. 667 tun kompostu za rok, minimálně 167 ha (R,G,U) na které bude aplikován kompost.

 

Podtitul C)

Žadatel bez omezení velikosti – nový nebo stávající provozovatel kompostárny

Může pořídit: stavební plochy, stroje do kompostárny bez omezení. Nejsou způsobilé traktory a manipulační technika s klasickým pohonem. Je způsobilá manipulační technika (ne traktor) s elektrickým pohonem.

Výše dotace: 70 % v režimu „de minimis“ nebo ve výši regionální podpory

Uznatelné náklady 18 tis. Kč/t/rok navýšení BRKO a čistírenských kalů z komunálních ČOV.

Založit či rozšířit lze i komunitní kompostárny, malé i velké zařízení.

Zajišťujeme dotační poradenství včetně organizace výběrového řízení a následné administrace projektu po celou dobu udržitelnosti projektu.

Napište nám své požadavky na plánované investice a budeme vás kontaktovat při spuštění vhodného dotačního titulu. Kontaktujte nás na adrese: dotace@authoriacz.com.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.